O nas

Kaj je Ustvarjalno astronomsko društvo?

Ustvarjalno astronomsko društvo (UAD) združuje člane vseh starosti in poklicev, ki jih zanima vesolje in astronomija. V društvu potekajo raznolike dejavnosti: predavanja, tedenski sestanki, izobraževalni in raziskovalni astronomski tabori, astronomske naravoslovne noči, ekspedicije, opazovanja, izdelava teleskopov in nenazadnje tudi resnih raziskovalni projekti.

V svoje vrste vabimo vse, ki vas zanimajo te dejavnosti, ki želite vedeti več, spoznavati in delovati v družbi prijaznih članov, ki nas družijo skupni interesi.

Udejstvovanje v društvu nam poleg veselja in izpopolnjevanja želja prinaša še več: dostop do prave raziskovalne opreme, možnost sodelovanja pri zahtevnejših projektih in širjenje obzorij onkraj astronomije.

V UAD spodbujamo ustvarjalnost v strokah in vedah, ki so povezane z astronomijo:

 • fizika
 • računalništvo
 • elektrotehnika
 • strojništvo
 • optika
 • organizacija

Povezujemo se z drugimi astronomskimi društvi in krožki ter s svojimi izobraževalnimi projekti skrbimo za boljšo prepoznavnost astronomije kot pomembne temeljne vede.

Članstvo v društvu

Ob vstopu v društvo plačate pristopnino, ki znaša 15 € za osnovnošolce, študente in dijake ter 25 € za ostale. Naše društvo bolj kot denar ceni prostovoljno delo članov. Zato smo sklenili, da letne članarine ni!

Od vsakega člana pričakujemo, da naredi vsaj 12 ur prostovoljnega dela tekom leta. Vsako leto na Občnem zboru društva člani predstavijo poročilo o delu v društvu.

Prostovoljno delo zajema:

 • demonstratorstvo na ANNjih, javnih opazovanjih ter podobnih prireditvah
 • mentorstvo in udeležba pri organizaciji taborov
 • vodenje in sodelovanje pri društvenih projektih
 • drobno pisarniško delo (kuvertiranje, popisovanje opreme, urejanje arhiva …)
 • delovne akcije

Vsak član je torej odgovoren za uspešno delovanje in razvoj društva.

Tisti člani, ki ne opravijo 12 ur dela ali ne oddajo poročila o delu do najkasneje 3 mesece po Občnem zboru, morajo ponovno plačati pristopnino, če želijo biti še naprej v društvu.

Prednosti članstva v društvu

Članstvo v društvu prinaša tudi marsikatero ugodnost:

 • uporaba društvene opreme in observatorija
 • izposoja literature iz društvene knjižnice
 • popusti pri organiziranih izletih, taborih, tečajih, delavnicah, ki jih organizira društvo
 • pridobivanje statusa demonstratorja s strani poklicnih astronomov

Več o dolžnostih in pravicah članov v društvu lahko preberete v 12. členu Statuta.